Isı Yalıtım Uygulaması

1.Isı Yalıtım Sisteminin Seçimi:
   • “Isı Yalıtım Sistemi” uygulamasına başlamadan önce uygulama yapılacak bina dikkatle incelenmelidir. TS 825’e göre ve Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olarak binanın enerji ihtiyacı ve performansı hesaplanarak uygulanacak “Isı Yalıtım Sistemi” tipine karar verilmelidir.

2.Yüzeyin Uygulamaya Hazırlanması:
   • Uygulama yüzeyinin temiz, kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey kürünü almış olmalı, boya silikon kür malzemesi, kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Cephede oluşmuş yosun, bakteri ve kirliliklerin uygun temizleyici ile temizlenmesi gereklidir. Isı yalıtım yapılacak olan yüzeylerde cam mozaik, fayans gibi malzemeler var ise kaldırıldıktan sonra uygulamanın yapılması tavsiye edilir.
   • Gevşek ve oynak parçalar yüzeyden kaldırılmalıdır. Yüzey eğriliği ve delikler 2 cm’yi geçmemelidir. Bu değerlerden fazla olan eğrilikler, kabarmalar ve çatlaklar mutlaka tamir harcı ile onarılmalıdır.

3.İskele Bağlantılarının Yapılması:
   • “Isı Yalıtım Sistemi” uygulamasına başlamadan önce iskele bağlantı elemanları en doğru şekilde bina yüzeyine sabitlenmelidir. Bu işlem esnasında klima, elektrik hatları, su gider boruları ve yüzeyde bulunan mevcut aparatlar doğru hesaplanmalıdır. İskelenin güneşe ve rüzgara maruz kalan bölümleri naylon branda ile örtülerek çimento esaslı ürünlerin zarar görmesi engellenmelidir.
   • Uygulama +5°C ile 35°C aralığında yapılmalıdır.

4.Subasman Profilinin Yerleştirilmesi:
   • Mantolama uygulaması için kullanılan EPS ısı yalıtım levhaları subasman profilinin içerisine yerleştirilerek düzgün bir hat oluşturulması sağlanır ve EPS Levhalar bu hat üzerinde yüzeye yapıştırılıp, sabitlenerek kapama işlemi başlatılır.

5. EPS Isı Yalıtım Levhalarının Yapıştırılması:
   • Uygulama yüzeyin düzlüğüne göre iki şekilde yapıştırma metodu vardır.
   • Tüm yüzeye yapıştırma metodu: Isı yalıtım levhasının tüm yüzeyine tırnaklı mala ile yapıştırma harcı sürülür ve taraklanır. Sadece düzgün yüzeylerde uygulanır.
   • Şerit ve noktasal sürme metodu: EPS Isı yalıtım levhasının tüm kenarlarına şerit halinde, orta bölümlerine ise noktasal olarak yapıştırma harcı sürülür ve duvara seviyesini alacak şekilde bastırılarak tutturulur. Böylece EPS gövde kısmından noktasal, yüzey kenarları kısmından da yüzeysel olarak duvara tutunması sağlanmış olur.

6.EPS Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi:
   • Yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra ve kurumanın tam olduğundan emin olduktan sonra dübelleme işlemine başlanmalıdır.
   • Dübel ile Isı yalıtım levhasının mekanik sabitlemesi yapılır. Bu uygulamanın amacı rüzgar vb. iklim etkilerine karşı yüzeye tutunma kabiliyetini artırmaktır.
   • Duvara yapıştırılan EPS Isı yalıtım levhalarının birleşim yerlerinden plastik dübel ile metrekareye altı adet gelecek gelecek şekilde dış cepheye sabitlenir.

7.Köşe Profillerinin Yerleştirilmesi:
   •  Dış cephede bina köşelerini rüzgar, yağmur, su vb. etkilere karşı korumak amacıyla ve köşelerde mantolama uygulamasının gerek düzgün görünüm, gerek sağlamlığını temin etmek amacıyla ve köşe profili uygulaması yapılır.
   • Balkon ve pencere bölümlerine yüzeyden yağmur ve suyu uzaklaştırmak için damlalık profili ve denizlik profili uygulamaları yapılır. Bina cephesinde dilatasyon olan yerlerde dilatasyon profili uygulanır ve böylece mantolama uygulamasının zarar görmesi engellenir. Bu profillerin uygulanması sıva uygulanmasından önce yapılmalıdır.

8. Fileli Sıva Uygulaması:
   • Bina cephesine sabitlenen EPS Isı Yalıtım Levhalarının üzerine iki kat fileli ince sıva uygulanır.
   • Bu uygulamanın amacı; mantolama sisteminin son katı olan dış cephe kaplamasına sağlam zemin oluşturmak ve EPS ısı yalıtım levhasını fiziksel etkilere karşı korumaktır.
   • File, EPS Isı Yalıtım Levhası üzerine sürülen ilk kat ince sıva harcının neredeyse %70’ini kaplayacak şekilde harcın içine yerleştirilir ve kurumadan ikinci kat sıva biraz daha kalın olacak şekilde ilk katın üzerine uygulanır. Filenin tamamen sıvanın arasında kalması sağlanır. 9.Dekoratif Dış Cephe Kaplamaları ve Dış Cephe Boya Uygulaması:
   • Fileli iki kat sıva uygulaması yapılıp, yüzeydeki harcın kurumasının ardından (en az 1 gün beklenmelidir) son kat cephe uygulamasına geçilmelidir. Son kat tercihen mineral sıva ve üzerine dış cephe boyası ya da Akrilik veya Silikon esaslı kullanıma hazır dekoratif sıva olabilir.