Binalarda Enerji Kimliği

18.07.2017 tarihinde kabul edilen 5627 sayılı Enerji Verimliliği kanununa bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasını amaçlanmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırılması, sera gazı salım seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sisteminin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji performansı seviyeleri A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi, G sınıfı en düşük seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi (EKB) denir.

Yeni yapılacak binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede yapılacak binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için asgari sınıflandırma koşulu yoktur. Yapılmış olan ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf enerji kimlik belgesi alabilirler.

Binanıza ait enerji kimlik belgenizde binanızın aylık ve yıllık enerji tüketim miktarını(kw/h-m2/yıl) görebilirsiniz. Binanıza ait enerji kimliğinde, binanızın bir yılda ürettiği sera gazı miktarını(CO2/kg-m2)belirtir.

Binanızın enerji sınıfını yükseltmek için mantolama, yapmanız gereken ilk ısı yalıtım seçeneklerinden biridir.

Enerji Verimliliği Kanunu gereği Enerji Kimlik Belgesi mevcut binalar için 2017 yılı Mayıs ayı, yeni yapılan binalarda ise Ruhsat başvurusu ile beraber alınmak zorundadır.